skip to Main Content
Menu
Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở

Xin giấy phép xây dựng nhà ở

Nếu không thuộc trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng nhà ở thì trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ phải có giấy phép xây dựng chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng mới được tiến hành khởi công và xây dựng. Nói như vậy để thấy tầm quan trọng của Giấy phép…

Back To Top