skip to Main Content
Menu

Khai nhận di sản thừa kế cổ phần tại công ty

Chào luật sư, cuối năm 2017 bố tôi mất có để lại 300 cổ phần (mỗi cổ phần mệnh giá là 20 nghìn đồng/1cổ phần) tại một công ty có vốn nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và 200 cổ phần (mệnh giá 10 nghìn/1cổ phần) tại một công ty xây lắp và cơ khí tại Hà…

Back To Top