skip to Main Content
Menu
Dịch Vụ Tư Vấn Soạn Thảo Di Chúc để Lại Tài Sản

Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc để lại tài sản

Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nhằm đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các…

Mẫu Di Chúc để Lại Nhà đất Cho Con Cháu

Mẫu di chúc để lại nhà đất cho con cháu

Luật Việt Hưng cung cấp mẫu di chúc để lại tài sản là nhà đất cho con cháu thường dùng phổ biến. Khách hàng có thể tham khảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   DI CHÚC  Chúng tôi gồm: Ông.............. Sinh năm: .... -           Số CCCD: .........                                             Cấp…

Mẫu Di Chúc để Lại Tài Sản Là Nhà đất

Mẫu di chúc để lại tài sản là nhà đất

Luật Việt Hưng cung cấp mẫu di chúc để lại di sản là nhà đất phổ biến thường dùng. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   DI CHÚC  Chúng tôi gồm: Ông.............. Sinh năm: .... -           Số CCCD: .........                                             Cấp ngày: ..... -           Nơi cấp: Cục CS quản lý…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Vĩnh Long

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Vĩnh Long

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Trà Vinh

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Trà Vinh

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Tiền Giang

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Tiền Giang

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Sóc Trăng

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Sóc Trăng

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Long An

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Long An

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Kiên Giang

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Kiên Giang

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Hậu Giang

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Hậu Giang

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Đồng Tháp

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Đồng Tháp

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Nhà đất tại Cần Thơ

Khai nhận di sản thừa kế nhà đất tại Cần Thơ

Ông, bà, bố, mẹ hay có người trong gia đình mất để lại nhà đất hoặc các tài sản khác như sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu...làm thế nào để chúng ta có thể sang tên và nhận những tài sản đó. Khi đó chúng ta phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Ở bài…

Back To Top