skip to Main Content
Menu
Quy định Của Pháp Luật Về Di Chúc Và Thừa Kế Theo Di Chúc

Quy định của pháp luật về di chúc và thừa kế theo di chúc

Luật sư công ty Luật Việt Hưng tư vấn một số quy định liên quan tới di chúc và thừa kế theo di chúc. Điều 624 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về khái niệm di chúc như sau:"Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác…

Back To Top