skip to Main Content
Menu

Bảng giá đất quận Ba Đình – Hà Nội 2020 – 2024

STT Tên đường phố Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4  1 An Xá Đầu đường Cuối đường 38 280 21 054 17 226 15…

Công khai giá các loại đất hàng năm tại tỉnh Bắc Ninh

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Giá đất hàng năm của tỉnh Bắc Ninh, khách hàng có thể tải về tham khảo nội dung chi tiết. TT Nội dung Chi tiết 1 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2010 (Theo quyết định số 172/2009/QĐ-UBND, ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh) Tải về…

Bảng giá đất chi tiết quận Nam Từ Liêm, Hà Nội áp từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết quận Nam Từ Liêm, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết quận Nam Từ Liêm, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các phường của quận Nam Từ Liêm gồm: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Tây Mỗ, Phương Canh, Trung…

Bảng giá đất chi tiết huyện Mê Linh, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Mê Linh, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Mê Linh, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Mê Linh gồm: thị trấn Chi Đông, Quang Minh và 16 xã: Chu Phan, Đại Thịnh (huyện lị), Mê Linh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên…

Bảng giá đất chi tiết huyện Phú Xuyên, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Phú Xuyên 2019, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Phú Xuyên 2019, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Phú Xuyên gồm: thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh. và các xã: Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại…

Bảng giá đất chi tiết huyện Thường Tín, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Thường Tín, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Thường Tín, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Thường Tín gồm: thị trấn Thường Tín và các xã: Chương Dương, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hòa Bình, Hồng…

Bảng giá đất chi tiết huyện Ứng Hòa, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Ứng Hòa, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Ứng Hòa, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Ứng Hòa gồm: thị trấn Vân Đình và 28 xã: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa…

Bảng giá đất chi tiết huyện Mỹ Đức, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Mỹ Đức, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Mỹ Đức, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Mỹ Đức gồm: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê…

Bảng giá đất chi tiết huyện Thanh Oai, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Thanh Oai, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Thanh Oai, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Thanh Oai gồm: Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Cự Khê, Dân Hòa, Đỗ…

Giá đất chi tiết huyện Hoài Đức, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Hoài Đức, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Hoài Đức, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Hoài Đức gồm: An Khánh, An Thượng, Cát Quế, Đắc Sở, Di Trạch, Đông La, ĐứcGiang, Đức Thượng, Dương…

Giá đất chi tiết huyện Đan Phượng, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Đan Phượng, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết huyện Đan Phượng, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Đan Phượng gồm: Đại Yên • Đông Phương Yên • Đông Sơn • Đồng Lạc • Đồng Phú • Hòa Chính • Hoàng Diệu • Hoàng Văn Thụ • Hồng Phong • Hợp Đồng • Hữu…

Giá đất chi tiết huyện Chương Mỹ, Hà Nội từ 2015-2019

Công ty Luật Việt Hưng cung cấp Bảng giá đất chi tiết huyện Chương Mỹ, Hà Nội áp dụng từ năm 2015-2019; khung giá đất chi tiết tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội áp dụng từ 2015-2019; bảng giá đất chi tiết tại các xã, thị trấn của Quốc Oai gồm: Đại Yên • Đông Phương Yên • Đông Sơn • Đồng Lạc • Đồng Phú • Hòa Chính • Hoàng Diệu • Hoàng Văn Thụ • Hồng Phong • Hợp Đồng • Hữu…

Back To Top