skip to Main Content
Menu
Mẫu Số 05-DS – Quyết định Xem Xét, Thẩm định Tại Chỗ

Mẫu số 05-DS – quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

Mẫu số 05-DS - Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) được Luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp để khách hàng có thể tham khảo và sử dụng. TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1) Số:....../....../QĐ-XXTĐTC (2)…

Mẫu Số 04-DS Thông Báo Nộp Tiền Tạm ứng Chi Phí Tố Tụng

Mẫu số 04-DS thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

Luật Việt Hưng cung cấp biểu Mẫu số 04-DS -  thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) quý khách hàng có thể tham khảo và sử dụng. TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) Số:...../TB-TA CỘNG…

Mẫu Số 03-DS – Biên Bản Lấy Lời Khai Của Người Làm Chứng

Mẫu số 03-DS – biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Công ty luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp biểu Mẫu số 03-DS - biên bản lấy lời khai của người làm chứng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) khách hàng có thể tham khảo và sử dụng. Biên bản lấy lời…

 Mẫu Số 01-DS – Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ

 Mẫu số 01-DS – Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

Công ty Luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ sử dụng trong tố tụng dân sự tại các cấp tòa án hiện nay. Mẫu số 01-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). CỘNG HÒA…

Mẫu Số 02-DS – Biên Bản Lấy Lời Khai Của đương Sự Mới Nhất

Mẫu số 02-DS – Biên bản lấy lời khai của đương sự mới nhất

Luật Việt Hưng cung cấp Mẫu số 02-DS - Biên bản lấy lời khai của đương sự mới nhất được dùng để ghi lời khai của đương sự trong vụ án dân sự, tranh chấp dân sự tại các cấp tòa án. Mẫu số 02-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội…

Back To Top