skip to Main Content
Menu

Văn phòng Luật sư Hòa Bình (HBLAWS) là một tổ chức được thành lập bởi sự cộng tác của các luật sư và chuyên gia luật đầu ngành. Thế mạnh của Luật Việt Hưng đặc biệt trong các lĩnh vực: Tư vấn các thủ tục liên quan tới Nhà – Đất; Giải quyết tranh chấp Nhà – Đất; Doanh nghiệp; Đầu tư; Giấy phép. Ngoài ra, các vấn đề pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao động, Tư pháp…cũng được Văn phòng Luật sư Hòa Bình đẩy mạnh và nhận được sự quan tâm, tín nhiệm rộng rãi của Quý khách hàng.

Chúng tôi coi việc phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng là tiêu chí hoạt động hàng đầu. Với phương châm hoạt động Nhanh chóng – Chính xác – Hiệu quả, Văn phòng Luật sư Hòa Bình luôn xem công việc của khách hàng như chính công việc của mình để đưa ra những tư vấn Hợp lý nhất, Nhanh chóng nhất, Chính xác nhất và Hiệu quả nhất nhằm đảm bảo vệ lợi ích tối đa cho Quý khách hàng.

Dịch thuật công chứng với sự chuyên nghiệp và uy tín tại Hà Nội, dịch công chứng lấy ngay sang các thứ tiếng nhanh, chính xác và uy tín.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm, có quá trình hoạt động thực tiễn lâu dài, Văn phòng luật sư Hòa Bình tích lũy được nhiều kinh nghiệm thành công và xây dựng được hệ thống dịch tư vấn pháp luật chuyên nghiệp. Không những vậy, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan tiến hành thủ tục hành chính rộng khắp trong cả nước.
Đến với Văn phòng Luật sư Hòa Bình, khách hàng luôn nhận được sự quan tâm và tư vấn Nhanh chóng – Chính xác – Hiệu quả theo từng yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa và hợp pháp của khách hàng.
 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
I. Tư vấn pháp luật đất đai.
1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Tư vấn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tư vấn kê khai thuế, lệ phí trước bạ nhà đất
– Xin xác nhận tình trạng thửa đất,  Xin trích lục bản đồ địa chính thửa đất,  Xác nhận tình trạng pháp lý nhà – đất trước giao dịch.
2. Đăng ký biến động nhà- đất
– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng nhà – đất.  Tư vấn thủ tục tặng cho một phần nhà – đất. , Tư vấn thủ tục tặng cho toàn bộ nhà – đất. , Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
– Tư vấn xóa nợ thuế, xóa thế chấp trên giấy CN quyền sử dụng đất, – Tư vấn thủ tục cấp đổi sổ đỏ – Tư vấn thủ tục cấp lại sổ đỏ – Tư vấn thủ tục tách thửa, hợp thửa đất.
– Tư vấn thủ tục đăng ký biến động nhà mới xây – Lập hồ sơ đăng ký biến động nhà – đất – Thiết lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất- Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, tặng cho quyền sử dụng đất.
– Tư vấn lập di chúc hợp pháp – Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế – Xin xác nhận tình trạng hôn nhân – Tư vấn phân chia tài sản.
–  Soạn thảo đơn từ, văn bản thỏa thuận- Soạn thảo đơn thư khiếu nại liên quan tới nhà – đất.
3. Dự án đất đai
– Tư vấn thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án các cấp –  Lập hồ sơ xin phê duyệt dự án – Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án.
–  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án.
 
4. Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư
– Tư vấn thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng – Đại điện thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đòi bồi thường.
– Kiểm tra, đánh giá cách thức bồi thường, mức độ bồi thường.
 
5. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
– Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai – Nghiên cứu hồ sơ, lập phương án giải quyết tranh chấp – Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự.
– Đại diện hòa giải giữa các bên.
 
6. Đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ
– Tư vấn thủ tục xin trích lục bản đồ, hồ sơ thửa đất –  Soạn thảo đơn từ xin trích lục hồ sơ thửa đất –  Xin trích lục bản đồ, hồ sơ thửa đất
II. Tư vấn doanh nghiệp
1. Thành lập doanh nghiêp
– Thành lập công ty cổ phần – Thành lập công ty TNHH một thành viên – Thành lập công ty TNHH hai thành viên. – Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
– Thành lập Hợp tác xã – Thành lập Văn phòng đại diện – Thành lập Chi nhánh – Thành lập địa điểm kinh doanh – Thành lập các loại hình doanh nghiệp khác.
2. Thay đổi đăng ký kinh doanh
– Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp – Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Tư vấn thay đổi, bổ sung người đại diện quản lý phần vốn góp – Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn góp.
– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần – Tư vấn thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
– Tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh -Tư vấn thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh.
-Tư vấn thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp – Tư vấn thủ tục thay đổi Hộ kinh doanh cá thể.
III. Tư vấn đầu tư
– Tư vấn trình tự thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam –  Tư vấn thủ tục thẩm định dự án đầu tư.
–  Tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư –  Tư vấn thủ tục
III. Giấy phép
– Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện – Tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi các loại giấy phép của doanh nghiệp.
–  Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép – Tư vấn điều kiện xin cấp các loại giấy phép.
IV. Dịch vụ khác
– Tư vấn pháp luật cho Cá nhân – Hộ gia đình- Tư vấn pháp luật thường xuyên
– Tư vấn thủ tục tố tụng: Hình sự, Dân sư, Lao động, Hành chính, Kinh tế, Trọng tài kinh tế, Hôn nhân gia đình…
– Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi, kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài – Tư vấn pháp luật về Quốc tịch, hộ khẩu.
– Tư vấn pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo, Soạn thảo đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đại diện người khiếu nại, tố cáo theo ủy quyền.
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
1. Lắng nghe, thấu hiểu
Luôn lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng là cơ sở để giải quyết một cách hiệu quả công việc của Khách hàng.
2. Chăm sóc Khách hàng:
Với quan niệm: “Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi” Chính vì vậy, việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả theo đúng yêu cầu của khách hàng là điều quan trọng nhất. Bởi vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện để khách hàng đưa ra các yêu cầu và nguyện vọng của mình.
 
3. Tuân thủ tư cách đạo đức nghề nghiệp:
Văn phòng Luật sư Hòa Bình luôn tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp và coi đây là tôn chỉ trong mọi hoạt động của mình.
CAM KẾT
1. Bảo mật thông tin:
Mỗi thành viên Văn phòng Luật sư Hòa Bình luôn đảm bảo đạo đức hành nghề theo đúng chuẩn mực về Đạo đức Xã hội và các quy định của pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp.
– Tuyệt đối bí mật thông tin của Khách hàng – Làm việc trực tiếp với khách hàng không thông qua các bên trung gian,
– Không cung cấp thông tin, hồ sơ khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích của Khách hàng.
2. Về Chất lượng tư vấn:
Dựa trên các thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của Khách hàng, Văn phòng Luật sư Hòa Bình đảm bảo tư vấn đúng, đủ các yếu tố pháp lý, điều kiện phát sinh vụ việc trên thực tế. Việc tư vấn được tiến hành bằng các hình thức theo của pháp luật hiện hành.
– Có quy trình giải quyết vụ việc, dự kiến thời hạn hoàn thành và phân tích mức độ hoàn thành theo từng giai đoạn của vụ việc trên các cơ sở tài chính cụ thể áp dụng với vụ việc của Khách hàng.
– Lập hồ sơ và tổng hợp văn bản pháp lý cho từng giai đoạn tư vấn có gắn kết với hiệu quả tư vấn cho Khách hàng.
– Đảm bảo thông tin tư vấn, thông tin Pháp luật về tính hiệu lực, mục đích áp dụng, phạm vi điều chỉnh theo đúng tính chất mức độ, phù hợp với nội dung vụ việc của Khách hàng.
 3. Về Giới hạn ủy quyền và Đại diện theo pháp luật:
– Văn phòng Luật sư Hòa Bình luôn tuân thủ giới hạn của sự ủy quyền và các quy định khác theo pháp luật.
– Không tự ý thỏa thuận, đàm phán với bên có quyền và lợi ích đối lập với Khách hàng khi không được sự đồng ý của Khách hàng.
– Lấy chuẩn mực Đạo đức và Pháp luật làm nền tảng để tư vấn cho khách hàng.
4. Về bồi thường thiệt hại.
– Văn phòng Luật sư Hòa Bình cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Khách hàng đối với các thông tin tư vấn, các thông tin khác khi cung cấp cho khách hàng.
– Văn phòng Luật sư Hòa Bình cam kết hoàn trả các khoản phí tư vấn cho khách hàng nếu không thực hiện đúng cam kết đã nêu trong phạm vi hợp đồng tư vấn pháp lý, bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh do hành vi tư vấn không chính xác làm thiệt hại đến lợi ích Khách hàng.
– Mỗi thành viên Văn phòng Luật sư Hòa Bình chịu trách nhiệm về uy tín nghề nghiệp trước pháp luật và Khách hàng về hoạt động tư vấn pháp luật của mình.
Back To Top