skip to Main Content
Menu
Thông Tư 02/2023/TT-BTNMT Hướng Dẫn Làm Sổ đỏ

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT hướng dẫn làm sổ đỏ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2023/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-BTNMT NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI…

04 Quy định Mới Nhất Về Cấp Sổ đỏ

04 quy định mới nhất về cấp sổ đỏ

Nghi định 10/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023, theo đó sẽ có 04 quy định mới về cấp sổ đỏ được sửa đổi bổ sung. Theo đó, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 20/5/2023 lần lượt là: 1. Thủ tục cấp sổ đỏ online Cụ thể, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị…

Nghị định 10/2023/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Đất đai

Nghị định 10/2023/NĐ-CP hướng dẫn luật Đất đai

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03…

Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

Trường hợp nào được miễn lệ phí trước bạ nhà đất, chế độ nộp và khai lệ phí trước bạ được quy định như thế nào...? Luật Việt Hưng giới thiệu Nghị định số 10/2022/NĐ-CP dưới đây để khách hàng có thể nắm được. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -…

Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, Bổ Sung Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Công ty luật Việt Hưng giới thiệu Nghị định 108/2018/NĐ-CP. ngày 23 tháng 8 năm 2018 chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.…

Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy định Chi Tiết Luật Thương Mại Về Hoạt động Xúc Tiến Thương Mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Công ty Luật Việt Hưng giới thiệu Nghị định 81/2018/NĐ-CP: Ngày 22 tháng 05 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Nghị định 81/2018/NĐ-CP gồm 4 chương và 33 Điều. Nghị…

Thông Tư 61/2017/TT-BCA Quy định Biểu Mẫu, Giấy Tờ, Sổ Sách Về điều Tra Hình Sự Ngày 14/12/2017

Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ngày 14/12/2017

Công ty Luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ngày 14/12/2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Lưu ý khi Thông tư 61/2017/TT-BCA có hiệu lực: Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình…

Nghị Quyết 04/2017/NQ-HĐTP Hướng Dẫn Quy định Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 92/2015/QH13 Về Trả Lại đơn Khởi Kiện

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện

Công ty Luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7…

Thông Tư 76/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Một Số điều Của Nghị định Số 45/2014/NĐ-CP Về Thu Tiền Sử Dụng đất

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Công ty Luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất được Bộ tài chính ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. Thông tư này hướng dẫn việc xác định…

Thông Tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định Về Hồ Sơ Giao đất, Cho Thuê đất, Chuyển Mục đích  Sử Dụng đất, Thu Hồi đất

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Công ty luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được ban hành ngày 02 tháng 6 năm 2014. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2014. Thông tư 30/2014/TT-BTNMT áp dụng…

Thông Tư 24/2014/TT-BTNMT Quy định Về Hồ Sơ địa Chính

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Công ty luật Việt Hưng giới thiệu và cung cấp Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được ban hành ngày ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính. Thông tư này quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng…

Back To Top