skip to Main Content
Menu

Thủ tục tách sổ đỏ tại Thanh Hóa

Hiện nay điều kiện tách sổ đỏ và diện tích tối thiểu để tách sổ đỏ tại tỉnh Thanh Hóa được quy định tại Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 và Quyết định 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó thì diện tích tối thiểu tách thửa được quy định phù hợp từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Luật Việt Hưng tư vấn cụ thể thủ tục tách sổ đỏ đất ở tại tỉnh Thanh Hóa, điều kiện tách sổ đỏ tại tỉnhThanh Hóa và cung cấp dịch vụ tách sổ đỏ tại tỉnh Thanh Hóa

Bài viết liên quan: 

Điều kiện tách sổ đỏ tại tỉnh Thanh Hóa

 • Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thửa đất không thuộc trường hợp có tranh chấp (có tranh chấp thường được hiểu là việc có khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu giải quyết tranh chập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đang được các cơ quan này thụ lý, giải quyết);
 • Thửa đất còn thời hạn sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013 đối với từng loại đất;
 • Quyền sử dụng thửa đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

Diện tích tối thiểu để tách thửa tại Thanh Hóa

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Đô thị

– Diện tích tối thiểu là 40 m2;

– Kích thước cạnh tối thiểu là 03 m.

Lưu ý: Diện tích, kích thước trên không bao gồm phần diện tích nằm trong hành lang an toàn giao thông.

Nông thôn

Xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố

– Diện tích tối thiểu là 50 m2;

– Kích thước cạnh tối thiểu là 04 m.

Xã miền núi

– Diện tích tối thiểu là 60 m2;

– Kích thước cạnh tối thiểu là 05 m.

Riêng

– Xã Hải Thanh, Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia;

– Xã Ngư Lộc huyện Hậu Lộc.

– Diện tích tối thiểu là 30m2;
– Kích thước cạnh tối thiểu là 03m.

Trường hợp không được tách sổ đỏ tại Thanh Hóa

 • Thửa đất thuộc phạm vi đã có thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang có khiếu nại, tranh chấp, đang phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án.

Thủ tục tách sổ đỏ tại Thanh Hóa

1. Nộp hồ sơ xin công văn cho phép tách thửa đất tại Thanh Hóa

(Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho một phần đất thì người sử dụng đất phải được sự đồng ý cho phép tách thửa, tách sổ đỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để được đồng ý cho phép tách thửa thì người sử dụng đất phải nộp hồ sơ dưới đây).

Loại giấy tờ, hồ sơ Tình trạng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) Bản chính
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất Bản chính
Giấy kết hôn (nếu độc thân thì yêu cầu giấy chứng nhận độc thân) Bản sao
Đơn đề nghị tách thửa đất Bản chính
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Bản chính
Tờ khai lệ phí trước bạ Bản chính
Bản cam kết nhà ở duy nhất (nếu có) Bản chính
Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu có) Bản sao
Giấy ủy quyền (nếu có) Bản chính

Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND cấp huyện/thành phố. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền sẽ trả Công văn cho phép/đồng ý tách thửa theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã nộp.

2. Nộp hồ sơ bổ sung để cấp sổ đỏ sau khi tách thửa

Sau khi được đồng ý cho phép tách sổ đỏ người sử dụng đất (Bên mua, bên bán hoặc bên tặng cho…) cần nộp hồ sơ bổ sung để thực hiện tách sổ đỏ gồm:

Loại giấy tờ, hồ sơ Tình trạng
Công văn cho phép tách thửa Bản chính
Hợp đồng chuyển nhượng/hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Bản chính
Giấy ủy quyền (nếu có) Bản chính

Người sử dụng đất hoặc người được ủy quyền sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND cấp huyện/thành phố và nhận giấy Biên nhận nộp hồ sơ và trả kết quả.

3. Liên hệ cơ quan Thuế

Để nhận thông báo thuế, người sử dụng đất sẽ biết số thuế phải nộp vào cơ quan nhà nhước đồng thời nộp các khoản tiền vào ngân sách nhà nước (khi nộp xong nhớ giữ biên lai thu tiền).

4. Liên hệ với Bộ phận một cửa

Nơi đã nộp hồ sơ để trình Biên lai nộp tiền và giấy biên nhận trả kết quả để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ sau khi đã tách).

Thời gian tách sổ đỏ tại Thanh Hóa

Điểm đ khoản Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định về Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

“đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày;” (Lưu ý: Thời gian không tính ngày nghỉ, lễ và từ khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ).

Chi phí tách sổ đỏ tại Thanh Hóa

Nếu không phải các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thì chi phí nhà nước khi tách sổ đỏ sẽ gồm:

 • Thuế thu nhập cá nhân đánh vào người chuyển nhượng đất: 2%
 • Lệ phí trước bạ: 0,5%
 • Lệ phí thẩm định: Theo quy định của UBND tỉnh hàng năm

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi tách sổ đỏ tại Thanh Hóa

Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. 

Khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về miễn lệ phí trước bạ như sau: Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Dịch vụ tách sổ đỏ tại tỉnh Thanh Hóa

Luật Việt Hưng cung cấp dịch vụ tách sổ đỏ tại tất cả các địa phương của tỉnh Thanh Hóa gồm:

 • Tư vấn thừa kế nhà đất tại tỉnh Thanh Hóa
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện tách sổ đỏ tại tỉnh Thanh Hóa
 • Tư vấn đính chính sổ đỏ bị sai sót ở Thanh Hóa
 • Tư vấn thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất ở Thanh Hóa
 • Tư vấn thủ tục tặng cho nhà đất ở Thanh Hóa
 • Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ chung cư, biệt thự, nhà liền kề ở Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại thành phố Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại thành phố Sầm Sơn
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Yên Định, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Lang Chánh, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Quan Hóa, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa
 • Dịch vụ tách sổ đỏ tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Mọi nhu cầu tư vấn thủ tục và điều kiện tách sổ đỏ, hợp sổ đỏ thửa đất tại Thanh Hóa và các thủ tục khác liên quan tới lĩnh vực đất đai nhà ở quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT VIỆT HƯNG

VPGD: Phòng 2401 - Tòa nhà 24T1 - Đường Hoàng Đạo Thúy - P.Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6292 4060 

Hotline: 0933 835 886

Website: luatviethung.com

Email: luatviethung01@gmail.com

Back To Top