skip to Main Content
Menu

Mẫu ủy quyền sang tên đổi chủ nhà đất

Luật Việt Hưng nhận ủy quyền sang tên đổi chủ nhà đất trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận. Khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ hoặc các thủ tục nhà đất khác vui lòng liên hệ với chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày…………tháng ……….. năm 20…., trước sự chứng kiến của Công chứng viên Văn phòng công chứng ……….. thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

 1. Ông ……………..                               Sinh năm: …………..
  • Số CCCD: …………           Cấp ngày: ……………
  • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Số CMND cũ: …………
  • Hộ khẩu thường trú tại căn hộ ………………………, thành phố Hà Nội.

Và:    

 1. Bà …………… (vợ ông …………….) Sinh năm:………….
 • Số CCCD: ………………. Cấp ngày: ………..
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Số CMND cũ: ……………….
 • Hộ khẩu thường trú tại căn hộ …………………………., thành phố Hà Nội.

          (Sau đây gọi là bên ủy quyền).

Căn cứ vào Hợp đồng tặng cho căn hộ số công chứng: ……………….., quyển số …………. -………….. lập tại Văn phòng công chứng ……………., thành phố Hà Nội ngày ……………, theo đó chúng tôi tặng cho và nhận tặng cho căn hộ tại: Căn hộ chung cư số ………………….. thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …………….; Số vào sổ cấp GCN: ……………… do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày …………….; Đã đăng ký sang tên ông …………….. ngày …………. tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh quận …………… (Tài sản trong giấy chứng nhận trên sau đây gọi tắt là bất động sản – Thông tin cụ thể được thể hiện trong Giấy chứng nhận nêu trên).

Bằng Giấy này chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông ……………, sinh năm ……….., có CMND số ………………. do Công an ……. cấp ngày ……………. (sau đây gọi là Bên nhận ủy quyền) được toàn quyền thay mặt và nhân danh chúng tôi, thực hiện các công việc như sau:

 1. Xin và nhận xác nhận nộp thuế phi nông nghiệp, nộp thuế phi nông nghiệp liên quan đến bất động sản nêu trên.
 2. Làm các thủ tục, ký, nộp các giấy tờ cần thiết để đăng ký sang tên quyền sở hữu căn hộ mang tên bà …………… đối với bất động sản trên theo đúng quy định của pháp luật. Ký và nộp Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bất động sản nêu trên (nếu có).
 3. Thay mặt chúng tôi kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sang tên trước bạ đối với bất động sản trên.
 4. Được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi sang tên trước bạ đối với bất động sản và có trách nhiệm giao lại Giấy chứng nhận cho bà ……………..
 5. Đính chính các thông tin có sai sót (nếu có).

            Trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền, bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền làm các thủ tục, lập, ký và nhận các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Trong mọi trường hợp, Bên nhận ủy quyền phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật. Mọi quyết định của Bên nhận ủy quyền được coi là quyết định của Bên ủy quyền.

Bên uỷ quyền hiểu rõ nội dung uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản uỷ quyền này.

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này cho đến khi bên nhận ủy quyền thực hiện xong công việc ủy quyền nêu trên.

Việc uỷ quyền này không có thù lao hoặc nghĩa vụ bồi thường.

Bên nhận uỷ quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi bất hợp pháp do người được uỷ quyền nhân danh Bên uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên. Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền.

                                                                                                                   NGƯỜI UỶ QUYỀN  

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

            Hôm nay, ngày……… tháng ……….năm 2022 (Ngày mùng sáu tháng năm năm hai nghìn không trăm hai mươi hai) tại Văn phòng công chứng ………..  số …………….., phường …….., quận ………, thành phố Hà Nội – tôi ……….Công chứng viên Văn phòng Công chứng …………, thành phố Hà Nội, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

CHỨNG NHẬN

Giấy uỷ quyền này do:

 1. Ông …………. Sinh năm: ……….
  • Số CCCD: …………..           Cấp ngày: ………
  • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Số CMND cũ: ………
  • Hộ khẩu thường trú tại căn hộ ……………., thành phố Hà Nội.

Và:    

 1. Bà …………… (vợ ông …………) Sinh năm:………
 • Số CCCD:…………                      Cấp ngày: ……….
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Số CMND cũ: …………..
 • Hộ khẩu thường trú tại căn hộ ………………… thành phố Hà Nội.

      Tự nguyện lập.

 • Bên ủy quyền đã tự nguyện giao kết Giấy ủy quyền này.
 • Tại thời điểm ký vào Giấy ủy quyền này, bên ủy quyền có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bên ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  • Mục đích, nội dung của Giấy ủy quyền không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Bên ủy quyền đã tự đọc lại Giấy ủy quyền này, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào từng trang của Giấy ủy quyền này trước mặt tôi; chữ ký trong Giấy ủy quyền này đúng là chữ ký của những người ủy quyền nêu trên.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 04 (bốn) bản chính, mỗi bản gồm 03 (ba) tờ có giá trị pháp lý như nhau, Văn phòng Công chứng …………., … lưu 01 (một) bản chính, giao cho người yêu cầu công chứng 03 (ba) bản chính.

             Số Công chứng: …………….…/UQ, quyển số: 23/UQ                CÔNG CHỨNG VIÊN

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền được sử dụng để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ đối với các loại hình nhà đất. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật nhà đất, sang tên sổ đỏ, tách sổ đỏ, đính chính sổ đỏ, thừa kế nhà đất…hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT VIỆT HƯNG

VPGD: Phòng 2401 - Tòa nhà 24T1 - Đường Hoàng Đạo Thúy - P.Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6292 4060 

Hotline: 0933 835 886

Website: luatviethung.com

Email: luatviethung01@gmail.com

Back To Top