skip to Main Content
Menu

Mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ 2024

Luật Việt Hưng cung cấp mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ/ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Theo đó một trong hai bên mua/bán hoặc cả hai mua bán chuyển nhượng nhà đất không trực tiếp thực hiện các thủ tục thường gọi là sang tên sổ đỏ sẽ ủy quyền cho một cá nhân – gọi là bên thứ ba để thay mặt mình làm việc với cơ nhà nước (cơ quan đăng ký đất đai để kê khai và nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ, cơ quan thuế để nhận các thông báo thuế cũng như khiếu nại những sai sót về số tiền thuế, nộp thuế, lấy kết quả là Sổ đỏ và bàn giao lại cho người ủy quyền).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20….., trước sự chứng kiến của Công chứng viên Văn phòng công chứng ….., thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

 1. Ông ………..                                    Sinh năm: ……..
  • Số CCCD: ……… Cấp ngày: ………
  • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 1. ……….. (vợ ông ………) Sinh năm: ……..
 • Số CCCD: ………. Cấp ngày: ………
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Số CMND cũ: ………

Cả hai ông bà cùng có địa chỉ thường trú tại: ……………, thành phố Hà Nội (Địa chỉ thường trú cũ tại: …………..)

Và:

 1. Ông Vũ Ngọc Nam                                                            Sinh năm: ………
 • Số CCCD: ………. Cấp ngày: ………..
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Địa chỉ thường trú tại: ……………..
 1. Nguyễn Thị Hằng (vợ ông …………)             Sinh năm: ………
 • Số CCCD: ……… Cấp ngày: ……
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Địa chỉ thường trú tại: …………, thành phố Hà Nội.

          (Sau đây gọi là bên ủy quyền).

Căn cứ vào Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số: ………………, Quyển số: …..-HĐCNQSDĐ lập tại Văn phòng công chứng …….., thành phố Hà Nội ngày ……./…./20…..; Theo đó chúng tôi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ: ……….., thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………; Số vào sổ cấp GCN: ……… do Sở tài nguyên và môi trường, thành phố Hà Nội cấp ngày …… (Tài sản trong giấy chứng nhận trên gọi tắt là bất động sản).

Bằng Giấy này chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông …….., sinh năm 1982, có CCCD số ……… do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ………… (sau đây gọi là Bên nhận ủy quyền) được toàn quyền thay mặt và nhân danh chúng tôi làm việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, thực hiện các công việc như sau:

 1. Làm các thủ tục, ký, nộp các giấy tờ cần thiết để đăng ký sang tên quyền sử dụng đất mang tên ông …….. và bà …….. đối với bất động sản trên theo đúng quy định của pháp luật. Ký và nộp Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bất động sản nêu trên.
 2. Thay mặt chúng tôi kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sang tên trước bạ đối với bất động sản trên. Xin và nhận xác nhận thuế phi nông nghiệp đối với bất động sản.
 3. Được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi sang tên trước bạ đối với bất động sản và có trách nhiệm giao lại Giấy chứng nhận cho ông ……….. và bà ………...
 4. Đính chính các thông tin sai sót (nếu có).

            Trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền, bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền làm các thủ tục, lập, ký và nhận các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Trong mọi trường hợp, Bên nhận ủy quyền phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật. Mọi quyết định của Bên nhận ủy quyền được coi là quyết định của Bên ủy quyền.

Bên uỷ quyền hiểu rõ nội dung uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và giấy tờ liên quan đến Giấy uỷ quyền này.

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này cho đến khi bên nhận ủy quyền thực hiện xong công việc ủy quyền nêu trên.

Việc uỷ quyền này không có thù lao hoặc nghĩa vụ bồi thường.

Bên ủy quyền đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền.

                                                                                                                   NGƯỜI UỶ QUYỀN 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

          Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…..(Ngày ……………….tháng một năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn) tại Văn phòng công chứng …………., thành phố Hà Nội, tôi – …………. công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

CHỨNG NHẬN

            Giấy uỷ quyền này do:

 1. Ông ………..                                    Sinh năm: ……..
  • Số CCCD: ……… Cấp ngày: ………
  • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 1. ……….. (vợ ông ………) Sinh năm: ……..
 • Số CCCD: ………. Cấp ngày: ………
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Số CMND cũ: ………

Cả hai ông bà cùng có địa chỉ thường trú tại: ……………, thành phố Hà Nội (Địa chỉ thường trú cũ tại: …………..)

Và:

 1. Ông Vũ Ngọc Nam                                                            Sinh năm: ………
 • Số CCCD: ………. Cấp ngày: ………..
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Địa chỉ thường trú tại: ……………..
 1. Nguyễn Thị Hằng (vợ ông …………)             Sinh năm: ………
 • Số CCCD: ……… Cấp ngày: ……
 • Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Địa chỉ thường trú tại: …………, thành phố Hà Nội.        

           Tự nguyện lập;

 • Bên ủy quyền đã tự nguyện giao kết Giấy ủy quyền này.
 • Tại thời điểm ký vào Giấy ủy quyền này, người ủy quyền có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Người ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc giao kết Giấy ủy quyền này;
 • Mục đích, nội dung của Giấy ủy quyền không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Người ủy quyền đã tự đọc lại Giấy ủy quyền, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào từng trang của Giấy ủy quyền này trước mặt tôi; chữ ký trong Giấy ủy quyền đúng là chữ ký của người ủy quyền nêu trên.
 • Giấy uỷ quyền này được lập thành 04 bản, mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang có giá trị pháp lý như nhau, người yêu cầu công chứng giữ 03 bản chính, Văn phòng Công chứng ….., thành phố Hà Nội lưu 01 bản chính.

 Số Công chứng:………………./UQ, quyển số: …../UQ                            CÔNG CHỨNG VIÊN

Quý khách có nhu cầu thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất/sang tên sổ hồng chung cư hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT VIỆT HƯNG

VPGD: Phòng 2401 - Tòa nhà 24T1 - Đường Hoàng Đạo Thúy - P.Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6292 4060 

Hotline: 0933 835 886

Website: luatviethung.com

Email: luatviethung01@gmail.com

Back To Top