skip to Main Content
Menu

Mẫu di chúc để lại nhà đất huyện Thạch Thất

Khách hàng có nhu cầu tư vấn và soạn thảo di chúc để lại tài sản cũng như nhà đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ. Dưới đây là mẫu di chúc để lại nhà đất tại huyện Thạch Thất để khách hàng tham khảo.

Bài viết tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DI CHÚC 

Tôi là ………….sinh năm ………., CCCD số ………… do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày …………., hộ khẩu thường trú tại: Căn hộ …………., khu nhà ở ……….., xã ………….., huyện ………, thành phố Hà Nội (địa chỉ thường trú cũ tại: ……………).

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2022, trước sự chứng kiến của Luật sư công ty luật ……………., thành phố Hà Nội, tôi đang trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, có đủ năng lực hành vi dân sự, tôi yêu cầu Luật sư ………… – thành phố Hà Nội lập di chúc này để lại di sản như sau: 

 1. Về tài sản: 

Tôi và vợ là bà …………… có quyền sở hữu căn hộ địa chỉ tại: Căn hộ chung cư số ………., Tòa nhà …………– Khu nhà ở ……….., tại Ô quy hoạch …………. thuộc Phân khu đô thị ………….., xã ………., quận/huyện ….., thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……….; Số vào sổ cấp GCN: ……….. do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày ………….; thông tin cụ thể:

 1. Thửa đất:

            Thửa đất số: ……..; Tờ bản đồ số: ……….

Địa chỉ: Tòa nhà ……..– Khu nhà ở ……….., tại Ô quy hoạch ……… thuộc Phân khu đô thị …………, xã ……….., quận/huyện ……., thành phố Hà Nội;

Diện tích: ………m2 (……….. mét vuông);

Hình thức sử dụng: Sử dụng chung;

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được miễn tiền sử dụng đất.

 1. Nhà ở:

Loại nhà ở: Căn hộ chung cư số …….;

Tên nhà chung cư: Tòa nhà …….. – Khu nhà ở ……….;

Diện tích sàn: ………m2 (……… mét vuông);

Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

* Ghi chú:

– Số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.

– Chủ sở hữu mua nhà thu nhập thấp không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiếu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán.

(Sau đây gọi là Bất động sản).

Theo đó tôi có một phần hai phần quyền sử dụng, sở hữu trong khối bất động sản nêu trên.

 1. Người được hưởng di sản:

Vợ tôi là bà: …………, sinh năm ………., CCCD số …………. do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày …………, hộ khẩu thường trú tại: Căn hộ …………, ………….., khu nhà ở …………,  ……….,quận/huyện ….., thành phố Hà Nội .

III. Nay tôi quyết định để thừa kế như sau:

 

 

Sau khi tôi qua đời, tôi đồng ý giao lại, để thừa kế một phần hai bất động sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của tôi trong khối bất động sản nêu tại phần I nêu trên cho vợ tôi là bà: ………… – có thông tin như trên.

Khi Di chúc có hiệu lực pháp luật và bất động sản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (Quy định về nhà ở xã hội và các quy định pháp luật liên quan) thì vợ tôi là bà ……….. được toàn quyền làm các thủ tục thừa kế để được đăng ký sang tên trước bạ, được sử dụng, sở hữu và định đoạt đối với toàn bộ khối bất động sản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi lập bản di chúc này trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối hay đe dọa.

Tôi đã đọc và được nghe đọc lại, đồng ý ký tên, điểm chỉ vào bản di chúc này làm bằng chứng. 

  Người lập di chúc

 

LỜI CHỨNG 

 

Hôm nay, vào hồi ……………. ngày …. tháng ….. năm ………. (Ngày …………. tháng ……. năm hai nghìn không trăm hai mươi hai) tại …………………………, thành phố Hà Nội – tôi …………, luật sư công ty luật ………….., thành phố Hà Nội, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

CHỨNG NHẬN:

 

Ông …………..sinh năm ……….., CCCD số ………… do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày …………, hộ khẩu thường trú tại: Căn hộ …………, ………, khu nhà ở ………., xã ………., huyện ………., thành phố Hà Nội (địa chỉ thường trú cũ tại: ………….)   

 • Đã tự nguyện lập Bản di chúc này.
 • Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Bản di chúc này, Ông ……….. có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.
 • Ông ………………. cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập Bản di chúc này.
 • Mục đích, nội dung của Bản di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Ông ………….. đã tự đọc và được nghe đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký, điểm chỉ vào từng trang của Bản di chúc này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong bản di chúc này đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của Ông ………….

Bản Di chúc công chứng này được lập thành 03 (ba) bản chính (mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang), có giá trị pháp lý như nhau, giao cho người lập di chúc 02 (hai) bản chính; Lưu tại công ty luật ………. – Thành phố Hà Nội 01 (một) bản chính.    

                                                                     LUẬT SƯ (ký)

Dịch vụ soạn thảo và làm chứng di chúc huyện Thạch Thất

 • Soạn thảo di chúc để lại nhà đất thổ cư
 • Soạn thảo di chúc để lại nhà chung cư
 • Soạn thảo di chúc để lại nhà biệt thự
 • Soạn thảo di chúc để lại nhà liền kề
 • Soạn thảo di chúc để lại sổ tiết kiệm
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Bình Phú huyện Thạch Thất
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Bình Yên huyện Thạch Thất
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Cẩm Yên huyện Thạch Thất
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Cần Kiệm huyện Thạch Thất
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc xã Canh Nậu huyện Thạch Thất
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Chàng Sơn huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Đại Đồng huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Dị Nậu huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Đồng Trúc huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Hạ Bằng huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Hương Ngải huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Hữu Bằng huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Kim Quan huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Lại Thượng huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Phú Kim huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Phùng Xá huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Tân Xã huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Thạch Xá huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Tiến Xuânhuyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Yên Bình huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại xã Yên Trung huyện Thạch Thất;
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc và làm chứng di chúc tại thị trấn Liên Quan huyện Thạch Thất.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT VIỆT HƯNG

VPGD: Phòng 2401 - Tòa nhà 24T1 - Đường Hoàng Đạo Thúy - P.Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6292 4060 

Hotline: 0933 835 886

Website: luatviethung.com

Email: luatviethung01@gmail.com

Back To Top